האם ניק שלח הביתה קורין על ‘בוגר’?

הודה קוטב, קתי לי גיפורד וריקי ג’רווייס זוכים למהירות על הפרק האחרון של “The Bachelor”, שבו ניק Viall היה אינטימי “אגדה” ארוחת ערב עם רחל מתחרה. הוא גם היה צריך להחליט אם קורין מתחרה יקבל ורד או שיגישו לארוז.