לראות איך אמא אחת מוכיחה את הילדים שלה כי “שדון על המדף” הוא אמיתי

אמא הראתה לילדיה סרטון של בובת “מדף על המדף”, תוך שמירה על עין פקוחה עליהם בזמן שהם ישנו.