Rokerthon 2: Retrace הטרק האפי של אל רוקר ברחבי אמריקה

הוא עשה זאת! עקבנו אחרי אל רוקר כל השבוע כשהוא לקח את אמריקה בסערה על רוקרתון 2.

לחץ על כפתור “RokerTracker” בפינה הימנית העליונה של המפה כדי לעבור למצב נתיב עקבות שבו תוכל לעבור את כל נתיב אל. כל שעליך לעשות הוא להמשיך ללחוץ על הכפתור כדי לנסוע לאורך השביל שלו. ולחץ על סיכה כדי לראות תמונות או וידאו.

אינו תואם
עם הדפדפן שלך

RokerTracker התאפשרה עם inReach Explorer GPS התקנים מעקב אישי, המסופקים על ידי DeLorme. Rokerthon 2 נתמך האכלה אמריקה. גלה כיצד לתרום.

אל עשה את זה! היום מזג האוויר קובע שיא עולמי עם Rokerthon 2

נובמבר 1306:20