TODAY לוקח הראשון אי פעם סיור בתוך הנסיך פייזלי פארק

TODAY ייתן לצופים את המראה הראשון אי פעם בתוך פארק פייזלי של פרינס, בית הנודע ואולפן ההקלטות של אגדת המוסיקה המאוחרת.

פארק פייזלי של הנסיך: אל רוקר ייקח מבט ראשון פנימה

Sep.30.201600:17

אל רוקר יסייר באחוזה של מינסוטה ויעניק הצופים הצצה ביום רביעי, 5 אוקטובר, כאשר הוא גם ידבר עם אחותו של הנסיך, טייקה נלסון, בראיון חי בלעדי.

Paisley Park ייפתח לציבור לסיורים יומיים החל מ -6 באוקטובר.

הנסיך מת ממנת יתר של משכך כאבים בשוגג בחודש אפריל.

זוכרת את הנסיך, מלך סגול

Apr.22.201601:45