בריאות ואיכות חיים

תוכנית יוגה לוחמים מחוברים נועדו להציל חיים עם שיעורי ריפוי טראומה