שמעתי אותו על Megyn קלי היום?

למידע נוסף על מידע המוצג בתערוכה.

יותר