Danas se osvrće na 2016. godinu, godine epske pobjede i tragedije

Bila je to godina neočekivanog, hrabrog i iznimno važnog. Politički predsjednički izbori, izbijanje Zike, tragična Orlando noćni klub i pucanje Brada i Angeline samo su neki od najupečatljivijih trenutaka u 2016. godini. Danas se osvrće na godinu za pamćenje.