איך את מבטאת,’רינס פריבוס’?

ריינס פריבוס, יושב ראש הוועד הלאומי הרפובליקני, שמע היום שאלה מוכרת בראיון.

“איך אומרים את השם שלך? “שאל מרדית.

כדי להיות הוגנים, המארח שלנו היה נכון בהגייה המקורית שלה. מרדית רק ניסה לתקן את התקליט כפי ששמו היה קו ניקוב לשרטט שלם על “דו”ח קולבר”.

לראות את זה סקיצה למטה.

אז איך מבטאים את שמו? לשמוע מה הוא אומר להלן: